ტაძრები

შევიდე სახლსა შენსა, თაყვანი-ვსცე ტაძარსა წმიდასა შენსა, შიშითა შენითა, უფალო, მიძეღუ მე სიმართლითა შენითა და მტერთა ჩემთათვის წარმართე შენ წინაშე გზაი ჩემი.

ტაძრები

წმინდა სამების საკათედრო ტაძარი

ქაშვეთის წმიდა გიორგის სახელობის ტაძარი

წმინდა ნიკოლოზის სახელობის ეკლესია

რუსთავის სიონის ტაძარი