წმინდანნი

შევიდე სახლსა შენსა, თაყვანი-ვსცე ტაძარსა წმიდასა შენსა, შიშითა შენითა, უფალო, მიძეღუ მე სიმართლითა შენითა და მტერთა ჩემთათვის წარმართე შენ წინაშე გზაი ჩემი.

წმინდანნი

დედა ღვთისმშობელი
წმინდა ნიკოლოზ საკვირველმოქმედი
წმინდა დიდმოწამე გიორგი
წმინდა ნინო - ქართველთა განმანათლებელი